Каква е цената?

Тъй като произведенията са строго индивидуални, цената не може да бъде унифицирана.

Тя варира в зависимост от времето за изработка, вложените материали и сложност на изпълнение.

Можете да получите точна информация за цената на избраното от Вас изделие на всеки от изброените от мен контакти.

 

Параметри влияещи на цената:

   
       
   

 

Всички тези фактори могат да повлияят на ценообразуването, също така да отнемат повече време за изработка.

Цената се определя след уточняване на дизайна и размера на гравюрата.

Можете да изпратите ваш проект (дизайн) по имейл, с подробно описание, за да ценообразуваме проекта.